O nás

K dnešnímu dni je společnost European Organics s.r.o. inovátorem na trhu organických stimulátorů růstu pro zkvalitnění zemědělské produkce v České republice a ve státech Evropské unie. Naší specializací je vývoj, výroba, dovoz a distribuce pomocných přípravků na bázi huminového komplexu, ve světě též znamých jako humáty. Naše vědecko-výrobní centrum se nachází na Západní Sibiři z důvodu lokální težby a zpracování leonarditu, nejbohatšího zdroje huminových látek na světě, a také kvůli bohatým věděckým zkušenostem a obrovskému potenciálu místních akademií. Firemní filozofií naší společnosti je férovost a otevřenost ve vztazích s našimi partnery, přesnost a pečlivost při přípravě našich dodávek, vstřícnost a profesionalita v řešení Vašich požadavků a zejména snaha o vytvoření lepšího životního prostředí pro budoucí generace.

Obecné informace

Základem stability rozvoje agrárního sektoru a zvýšení výnosnosti zemědělské produkce je zachování plodnosti půdy a její racionální využívání. Intenzivní využití půdy v polovině 20. století vedlo k bezprecendentnímu antropogennímu nátlaku na půdní zdroje, což mělo za výsledek enormní degradaci půdy. Dalšími příčinami pokračujícího snižování plodnosti půd jsou: ignorace biologických zákonů zemědělství, narušování bilance organických látek v půdě, iracionální využití chemikálií a v neposlední řadě absence úkonů zaměřených na podporu a obnovu orných půd. Humát je vysoce efektivním technologickým hnojivem s obsahem mikroelementů, disponuje vlastnostmi stimulátoru růstu a antistresoru. Dále je základem humusu, základem aktivity a stability půdních procesu. Huminové látky se vytvářejí cestou humifikace rostlin a živočichů díky biologické aktivitě mikroorganismů. Humát má široké spektrum působnosti na rostliny a jeho schopnosti se projevují na všech druzích agrarních kultur. Například: při použití humátu se zvyšuje obsah bílkovin u kukuřice a lepku u pšenice (o 1 – 2 jednotky), obsah oleje u slunečnic (o 2 – 3 %), obsah škrobu u brambor (o 20 – 25 %) a cukernatost u melounů (až o 50 %).

Konkurenční výhody

Vysoce kvalitní suroviny

Měkké hnědé úhlí (leonardit), které je nejbohatším přírodním zdrojem huminových kyselin.

Nano velikost účinné látky

Díky využití kavitační technologie jsme schopni dosáhnout extrémně malé velikosti účinné látky, čímž se zvyšuje její biologická efektivita. Účinná látka tak může svobodně pronikat přes membránu buňky, což zajištuje přenos živin a stimulátorů růstu na buněčné úrovni.

Nízké náklady na hektar

Díky nano velikosti účinné látky se snižuje norma použití humátu na hektar. Cena jedné aplikace tak v důsledku činí méně než 90,- Kč.

Ekonomická výnosnost

Čistá výnosnost při použití našeho produktu se nachází na úrovni 7% až 35%, v konečném výsledku je rozhodující stav půdy a postup pěstování.Přípravek se vyrábí v tekuté formě a je zcela rozpustný, čímž je zajištěna lepší vstřebatelnost a snadné použití. Produkt má několik variant balení určených pro různé objemy a účely použití.
  1. Kyselína fulvová - 8 faktů

    1. V současnosti není moderní věda schopna efektivně vyrábět huminové a fulvové kyseliny v laboratorních podmínkách, jelikož se jedná o mimořádně složitý a nenapodobitelný přírodní proces. Proto nejdůležitějším parametrem pro výrobu preparátu huminového a fulvového komplexu je základní surovina, z níž se tyto látky získávají. Leonardit se vyznačuje vysokým obsahem huminových látek, jelikož je konečným produktem procesu humifikace trvajícího 70 milionů let. 1 kilogram leonarditu obsahuje 5 krát více huminových látek než jakýkoliv jiný přírodní zdroj.

  2. 2. Huminové látky se tvoří v důsledku humifikace rostlinných a živočišných zbytků v přírodě prostřednictvím anaerobního mikrobiologického rozpadu, fermentace a mineralizace. Proces humifikace je dle svého rozsahu druhým nejrozsáhlejším planetárním ekologickým procesem, hned po fotosyntéze a po vzniku značné biomasy – rostlin a zvířat. Huminové kyseliny jsou hlavním elementem huminového komplexu, vyznačují se vysokou odolností vůči další biodegradaci. Přesné vlastnosti a struktura konkrétního vzorku huminového komplexu závisí na zdroji jeho původu a na konkrétních technologiích jeho získání.

  3. 3. Huminový komplex látek (kyseliny a jejich soli) je získáván v podobě koloidního roztoku z různých zdrojů (leonardit, sapropel, nížinná rašelina, oxidovaná živičná břidlice aj.) prostřednictvím vyluhování hydroxidem sodným, hydroxidem draselným nebo hydroxidem amonným. Různé kyseliny huminového komplexu mají různé základy rozpustnosti – alkálie, kyselina, líh, étery, oleje. Kyselina fulvová se usazuje z roztoku prostřednictvím přivedení pH k hodnotě 1 s kyselinou octovou nebo dusičnou. Toto definuje operativní rozdíly mezi kyselinou huminovou a fulvovou. Část huminového komplexu rozpustná ve vodě se nazývá kyselina ulminová.

  4. 4. Základním prvkem huminového komplexu je kyselina fulvová. Právě ona je aktivní látkou komplexu a je mnohými vědci zkoumána jako samostatná látka s unikátními vlastnostmi. Kyselina fulvová je uznávána jako jeden z klíčových elementů v mnoha významných objevech posledních let v agrotechnologii, medicíně a farmakologii. Stále více agronomů a lékařů na celém světě uznává obrovský potenciál huminových látek a především kyseliny fulvové a jejích solí.

  5. 5. Kyselina fulvová je hodně silný organický elektrolyt, má antivirové vlastnosti a je transportérem chelátových sloučenin minerálů v živočišných systémech na buněčné úrovni. Fulvokyseliny jsou biologicky aktivní směsí slabých alifatických a aromatických organických kyselin rozpustných ve vodě. Jsouce hodně silným organickým přírodním elektrolytem, fulvokyseliny jsou schopny vybalancovat energii a biologické vlastnosti celé živé přírody. Vlivem kyseliny fulvové se elektrický potenciál jakékoliv živé buňky rekonstruuje, buňka se stává zdravou a aktivní.

  6. 6. Kyselina fulvová je efektivním univerzálním detoxikantem.

  7. 7. Kyselina fulvová je nejsilnějším přírodním antioxidantem. Je schopna chemicky modifikovat volné radikály do podoby nových neutrálních sloučenin, nebo je odstranit jako odpad pomocí jejich transportu z buňky.

  8. 8. Využití huminových a fulvokyselin v různých preparátech se neustále zdokonaluje. Krok za krokem tyto látky pronikají do různých sfér lidského života: od zemědělské výroby až po medicínu.

Fulvohumate

Nízkomolekulární bezbalastový humát draselný s kyselinou fulvovou pro univerzální použití ze strany agronomů, ovocnářů a zahrádkářů. Zcela přírodní roztok huminových a fulvokyselin. Přípravek obsahuje soli huminových kyselin 40-60 g/l, fulvovou kyselinu v preparativní formě hydroalkoholického roztoku, rozpustné soli kyseliny křemičité, univerzálně vyvážený komplex minerálů a mikroelementů. Huminové řetězce jsou pomocí technologie kavitace rozštěpeny na úlomky molekul o velikosti do 5 nm, v důsledku čehož může účinná látka svobodně pronikat přes membránu buňky. Tímto látka zajišťuje přenos živin a stimulátorů růstu na buněčné úrovni. Bezbalastová struktura roztoku umožňuje použití v jakékoliv moderní zemědělské technologii bez rizika poškození (ucpání vstřikovačů, vznik koroze u agregátů a spojů zemědělské techniky).

X

Dávkování přípravku

pro všechny plodiny


Druh aplikaceDávka na jednu aplikaciSpotřeba roztoku
ošetření před zasetím0,2-0,4 l/tuna10-20 l/tuna
kořenové hnojení (zálivka)2,5-5 l/ha 10000-20000 l/ha
ošetření půdy před orbou (rekultivace)3-8 l/ha200-300 l/ha
mimokořenové hnojení (postřik) během období vegetace (2 - 4 aplikace)0,2-0,4 l/ha polní plodiny: 200-300 l/ha;
ovocné sady, vinice, chmelnice , do: 800 - 1000 l/ha;

Tato kalkulačka slouží k výpočtu potřebného množství přípravku pro polní plodiny. U ovoce a chmele se může spotřeba lišit, pro přesnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Výpočet potřebného objemu Fulvohumate

Spotřeba přípravku Fulvohumate činí: 0.00 L

Kontakty

Tvoříme nejlepší volbu pro Vaše podnikání

Došlo k potížím při ověřování formuláře, zkontrolujte!
Připojení k serveru vypršel!
Úspěšně odesláno!

Zavolejte nám
Jakub Durec - Sales Manager Tel. 720 073 959
Mgr. Igor Krakhmalev - CEO Tel. 606 074 054

NAVŠTIVTE NÁS
Nuselská 34, 140 00, Praha 4